Friday, 19 July 2013

Qassab Aur Andha

Posted by Unknown on 03:30 with No comments
Aik qasaab ne subha subha junhi dookan kholi aik andha chala aaya. Bakri ke gosht par hath rakh kar bola "Yeh bakri ka gosht hai." Phir gaae ke gosht par hath rakh kar bola "Yeh gaae ka gosht hai."

Qasaab bohot hairaan huwa. Lutf lene ki gharz se andhe ka hath apne barhna kandhe par rakh kar bola "Yeh kis cheez ka gosht hai." "AAP GADHE KA GOSHT BHI BECHTE HAIN," andha hairat se bola. :lolx:  :lolx:  :lolx:

0 comments:

Post a Comment